aftakeling okkernotenboom

4 berichten / 0 nieuw
Laatste bericht
#1 zo, 26/08/2012 - 00:13
mamsuz

aftakeling okkernotenboom

Een okkernotenboom in onze tuin lijkt er sinds dit jaar merkelijk minder goed aan toe. De boom is grofweg een 65-tal jaar oud.
We merken duidelijk heel wat meer dode takken dan de voorgaande jaren, en vooral de bladeren zijn bleker van kleur en slapper dan van een andere (wat jongere) okkernotenboom iets verderop. Ook hangen er dit jaar amper okkernoten aan.
Onderaan de boom, op zo'n twee meter hoogte, schieten er wel best wat nieuwe jonge takken uit. Deze zien er naar kleur en stevigheid van blad beter uit.

Twee jaar tot één jaar geleden werden er ingrijpende nieuwbouwwerken uitgevoerd op het perceel naast ons. Dit perceel was bebost, met dichte begroeiing tot op relatief grote hoogte. Al deze begroeiing werd weggehaald, er reed zwaarder materiaal over en er werd ook een soort tuinhuisje neergezet. Onze boom staat op relatief korte afstand van de perceelsgrens. Door het verwijderen van de bomen kwam de boom aan deze zijde in de wind te staan (die vooral van deze kant binnenkomt) en door de dense begroeiing aan deze zijde is de kruin aan die kant ook vrij open.

De vragen is de volgende:
Hoe ernstig is onze boom eraan toe?
Wat kunnen we controleren/doen om dat te weten te komen?
Wat kunnen we doen om zijn toestand te verbeteren?

zo, 26/08/2012 - 10:16
WiPe

De kans bestaat dat de boom meer problemen ondervindt van dat zwaar materiaal dat over de wortels gereden heeft dan van het feit dat die bomen in de buurt gekapt zijn. Als er gegraven is door de wortels van de okkernotenboom heeft hij daar waarschijnlijk ook last van.

Hoe erg de boom er aan toe is, is moeilijk te zeggen op basis van een korte beschrijving.
Jen kan de boom helpen door de groeiplaats zo veel mogelijk te optimaliseren. Daarvoor vraag je best een ervaren boomverzorger. (Geen hoveniers, de meeste hoveniers zijn niet goed thuis in deze materie.)

zo, 26/08/2012 - 11:21
tuinprins

Hoe groot is dat tuinhuisje en is er bij de buren bestrating aangelegd op de grond waar de notenboom zijn wortels heeft?

Notenbomen verdragen dichte bestrating maar matig, vooral als ze eerst 'vrije' wortels hebben gehad. De nieuwe takken op twee meter hoogte wijzen erop dat de boom zich probeert te regenereren.

Dat er dit jaar weinig noten aanhangen is op zich niet verontrustend want dit jaar is maar een matig notenjaar. Als het nat en koud is in het voorjaar als de notenboom bloeit dan zullen er maar weinig noten worden gevormd. Bestuiving vindt plaats via de wind en als het stuifmeel nat is dan zal er weinig bestuiving plaats vinden.

Gegroet, de tuinprins

ma, 27/08/2012 - 13:10
mamsuz

Dank jullie voor jullie reactie.

Het tuinhuisje staat inderdaad onder de kruinprojectie van de boom. Tenminste als je zou veronderstellen dat de boom een cirkel zou vormen, want door de dichte begroeiing die aan deze zijde vroeger stond is hij daar niet zo ver uitgelopen. De wortels deden dat vermoed ik wel.

De noten zijn echt wel extreem weinig dit jaar. Zo op het zicht zien we er hooguit een stuk of twintig. Vergeleken met een andere notenboom iets verderop is dat een heel duidelijk verschil.
Maar waar we ons misschien nog het meest zorgen in maken zijn de slappe blekere bladeren.

Wat zou een boomverzorger kunnen doen? Waar kan je deze vinden? En hoeveel zou je daarvoor (in grootte-orde) ongeveer moeten betalen?

Onderwerp gesloten