leibomen en de perceelsgrens

6 berichten / 0 nieuw
Laatste bericht
#1 vr, 02/07/2004 - 18:01
Anoniem (anoniem geplaatst)

leibomen en de perceelsgrens

Op een Vlaamse internetsite las ik, dat de wettelijk toegestane afstand voor het planten van leibomen ligt op 0,50 m. van de perceelsgrens omdat een leiboom beschouwd wordt als een haagplamt. (Voor een hoogstamboom v.a. 3 m. geldt een afstand van 2m.)
Wie weet of dit in Nederland ook zo is ?

ma, 12/07/2004 - 15:44
Anoniem (anoniem geplaatst)

Burenrecht
De invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek sinds 1 januari 1992 heeft nauwelijks
gevolgen voor het burenrecht. Vooral waar het de beplanting betreft, gelden nog dezelfde
regels als in het oude recht.
Het burenrecht is overigens géén dwingend recht. Dat wil zeggen dat in onderling overleg
van de regels mag worden afgeweken. Overtreding van de regels van het burenrecht
levert geen strafbare feiten op. Om zijn recht te halen, zal de benadeelde partij zelf naar
de rechter moeten stappen. De politie zal zich dus niet met dit soort zaken bemoeien.
Wel kan de politie eventueel bemiddelen als er een flinke burenruzie door ontstaat.
Bomen
Hoog opschietende bomen mogen volgens het burenrecht niet binnen twee meter van
de erfgrens worden geplant. Als uw buurman een boom plant zonder met deze afstand
rekening te houden, kunt u hem hierop wijzen.
Als we in onze smalle tuintjes aan weerszijden een strook van twee meter vrij moeten
laten, houden we nauwelijks nog plantruimte over.
Daarom kunnen we beter van elkaar accepteren dat bomen en struiken ook vlak naast
de erfgrens wordt geplant. Door voor niet al te hoog groeiende soorten te kiezen en door
regelmatig te snoeien, kan de overlast tot een minimum worden beperkt.
Ook bij hinder van bestaande bomen is het meestal wijzer om in onderling overleg tot
een redelijke oplossing te komen dan te eisen dat de boom alsnog wordt verwijderd.
Voor het rooien van volgroeide bomen is trouwens een rooivergunning van de gemeente
nodig.
Overhangende takken
Heeft u last van overhangende takken van de aangrenzende tuin, dan kunt u bij uw buurman
verzoeken om deze af te zagen. Als hij dat weigert mag u zelf de zaag erin zetten.
Maar doe dit liever niet zonder eerst uw buurman te hebben ingelicht.
Probeer het samen eens te worden over welke takken er verwijderd kunnen worden zonder
de vorm van de boom te verminken. Op die manier blijft de vrede behouden.
Vruchten van bomen in de naastgelegen tuin, die in uw tuin vallen, mag u behouden.
Hagen
Op grond van het burenrecht bent u vrij om een haag neer te zetten op minimaal 50
centimeter afstand van de erfgrens. In de praktijk zal dit natuurlijk nauwelijks voorkomen.
Het is gebruikelijk om een haag precies op de gezamenlijke erfgrens te planten.
De kosten van aanleg en onderhoud worden gelijkelijk verdeeld. Het spreekt daarom
vanzelf dat u het hier vooraf met de buren over eens moet ziet te worden.
Hetzelfde geldt overigens voor andere erfafscheidingen zoals hekken en schuttingen.
Wet of overleg
U ziet wel hoe in alle hierboven geschetste situaties overleg de sleutel is tot een
blijvend prettige burenrelatie. De wet biedt weliswaar een aantal richtlijnen, maar kan
daarmee géén burenruzie voorkomen. Daarom kan de wet alleen in het uiterste geval
uitkomst bieden, als praten met elkaar niet meer mogelijk is.
Maar met wat wederzijds begrip en tolerantie kunnen de meeste problemen op een
voor iedereen acceptabele wijze worden opgelost. Een kopje koffiedrinken doet vaak
wonderen. Zo hoeven de bomen van de buren géén bonje te geven.
(uit buren, bomen, bonje)

vr, 29/07/2005 - 15:39
Anoniem (anoniem geplaatst)

Ik heb een vergelijkbare vraag met bovenstaande vraag. Onze buren geven aan dat ze last hebben van onze leibomen, ze zouden daardoor minder zon in hun tuin hebben. We hebben de leibomen echter op advies van de gemeente op 0,5 meter van de perceelsgrens gezet. Onderling komen we er niet uit. Wat kan en mag er nou precies in Nederland mbt leibomen? En kan een buur dwingen om een leiboom te verwijderen?

wo, 23/01/2008 - 11:17
Anoniem (anoniem geplaatst)

Leibomen mogen op een afstand van 50 cm van de erfafscheiding geplaatst worden (het midden van de stam geldt als uitgangspunt). De hoogte van de leiboom is wel van belang in deze. Is deze hoger dan 3 meter dan is er geen sprake meer van een haag.

di, 12/02/2008 - 14:27
Anoniem (anoniem geplaatst)

Ik zit met een vergelijkbaar probleem. Navraag bij de gemeente heeft geleid tot een document waarin wordt aangegeven dan knot- en leibomen niet onder de bomen worden geschaard. Aan de andere kant wordt hiervoor ook geen minimale afstand aangegeven. Mijn bomen staan 1 meter uit de erfscheiding.
De leibomen nemen geen licht weg uit de tuin. het aanleunende stuk grond is in gebruik als parkeerterrrein. Heeft iemand misschien (een link naar) jurisprudentie over een vergelijkbaar geval?

di, 12/02/2008 - 17:03
Willem V

Dit is het meest overzichtelijke wat ik ooit heb gevonden

https://tinyurl.com/y5snh5s7

vuistregel is

Bomen op 2 meter uit de erfgrens
Niet mandelige heesters heggen en hagen 50 centimeter uit de erfgrens
Hagen (erfscheidingen) niet hoger dan 2 meter

{citaat}Een buur kan verwijdering vorderen van bomen, heesters of heggen die hoger zijn dan een scheidsmuur, indien lucht, licht (geen zonlicht) of uitzicht wordt ontnomen. Meestal is in een lokale (bouw-)verordening of door plaatselijk gebruik de maximaal toegestane hoogte van een scheidsmuur bepaald. Op grond van Art. 5:49 BW is die hoogte bepaald op 2 m bij afwezigheid van een verordening of plaatselijke gewoonte. In beginsel betekent een en ander dat een haag slechts 2 m hoog mag zijn. Echter... afstanden tussen gevels, indien deze ruim zijn, kunnen een hogere haaghoogte aannemelijk maken. {einde citaat}

't kan dus vriezen of dooien

Onderwerp gesloten
Stel een tuinvraag