Ziek door kattenverjager?

4 berichten / 0 nieuw
Laatste bericht
#1 za, 29/06/2013 - 20:57
vragen

Ziek door kattenverjager?

Heeft u ook ervaringen met kattenverjager? Meisje van 2 heeft zelfs haar oren
tot bloedens toe open gekrabd nadat zij het geluid hoorde van de
kattenverjager, dat voor in de tuin stond. Er wordt ermee geadverteerd dat
het geluid niet hoorbaar en onschadelijk is voor de mens. Maar is dit wel zo?

Beluisterd u de uitzending met Felix Meurders:

https://tinyurl.com/yytwopld
https://tinyurl.com/yykbekvg
140 dB: https://tinyurl.com/y342gamo

Heeft u ook hiermee ervaring? Laat het hier weten, want daar ben ik wel erg
benieuwd naar.

Ziek door kattenverjager?
za, 20/07/2013 - 11:35
vragen

Medewerkers van de afdeling Toezicht & Handhaving hebben op donderdag 14
oktober 2010 geconstateerd dat het geluidsapparaat aan de gevel van uw
woning aan de Zernikelaan xxxx te Zwolle een zeer hoge toon voortbrengt.
Deze toon is voor jonge mensen hoorbaar. Door de hoogte van de toon is dit
een zeer hinderlijk geluid. Dit is in strijd met regelgeving. In deze brief
leggen wij uit wat hierover geregeld is en wat wij van u verwachten.

Aanleiding:
Buurtbewoners hebben bij ons aangegeven dat zij geluidhinder ervaren van
dit apparaat dat bij u aan de gevel hangt. Dit apparaat zou volgens de
buurtbewoners zijn opgehangen om katten te verjagen.

Naar aanleiding van de klacht zijn twee medewerkers van het team Milieu-
inspectie ter plaatse geweest en hebben geconstateerd dat aan de voorzijde
alsmede aan de zijkant van uw woning een hoog hinderlijk geluid te horen
is. De medewerkers constateerden dat dit geluid afkomstig is van het
geluidsapparaat dat bij u aan de gevel hangt. De frequentie van dit geluid
is dusdanig hoog dat veel mensen ouder dan 30 jaar dit niet meer horen.
Voor de mensen die dit geluid wel horen is dit een zeer naar geluid.

Medewerkers van het team Milieu-inspectie hebben u bezocht op 18 oktober
2010.
Zij hebben met u gesproken over het geluidsapparaat. U vind dat u zelf mag
bepalen dat u een dergelijk apparaat wil ophangen. De medewerkers hebben
aangegeven dat u inderdaad zo’n apparaat mag plaatsen maar dat u er dan wel
voor moet zorgen dat u hiermee geen hinder veroorzaakt. Dit is niet
toegestaan op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

De medewerkers hebben u gewezen op het feit dat u de hinder veroorzaakt en
op het feit dat dit een overtreding is. Zij hebben u gevraagd om het
apparaat weg te halen, uit te schakelen of anders af te laten stellen.

U bleef echter van mening dat u geen overlast veroorzaakt voor de
omwonenden en u vond dus dat u vrij was om dit apparaat te plaatsen en te
gebruiken.

Overtreding:
Ingevolge artikel 4.1.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Zwolle, is het verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet
milieubeheer toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of
handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of
overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. Door onze
medewerkers is vastgesteld dat uw geluidsapparaat hinder veroorzaakt. Er is
daarom sprake van een overtreding van artikel 4.1.5 van de APV.

Beëindigen overtreding:
Aangezien vastgesteld is dat er wel sprake is van hinder zijn wij in het
belang van rust van de omwonende van plan handhavend op te treden tegen
deze overtreding. Hiermee willen wij bereiken dat u alsnog zelf maatregelen
neemt om de hinder te beëindigen. U kunt dit bereiken door het
geluidsapparaat binnen een week na dagtekening van deze brief, het apparaat
weg te halen of uit te schakelen of door een deskundige zodanig in te laten
stellen dat het geluid (buiten uw erf) niet meer waarneembaar is.

Na het verstrijken van deze termijn zal een medewerker van de afdeling
Toezicht & Handhaving nagaan of u de overtreding van artikel 4.1.5 heeft
beëindigd door een van bovenstaande maatregelen te treffen. Indien wij
constateren dat de hoge toon nog steeds waarneembaar dan zijn wij van plan
een last onder dwangsom op te leggen.
Wij denken hierbij aan een bedrag van € 150,-- per geconstateerde
overtreding per dag, met een maximum van € 1500,--.

Zienswijze
Gezien dit voornemen stellen wij u in de gelegenheid uw zienswijze binnen
de eerder gestelde termijn aan ons schriftelijk of mondeling kenbaar te
maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u zenden aan: Gemeente Zwolle,
eenheid Publiekszaken, afdeling Toezicht & Handhaving, Postbus 10007, 8000
GA ZWOLLE. Of u kunt een e-mail zenden naar xxxxatzwolle [dot] nl. Voor het
mondeling kenbaar maken van uw zienswijze kunt u telefonisch een afspraak
maken met mevrouw van Sprang van de afdeling Toezicht & Handhaving. Zij is
op werkdagen, m.u.v. woensdag, bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur op
telefoonnummer (038) xxxxx.

wo, 21/08/2013 - 12:46
pdalfsen

Wij hebben ook 2 kleine kinderen en onze kleinste zit ook steeds aan de oren als dat ding van de buren af gaat. Ze hebben hem van de week zachter gezet maar je hoort hem nog en hij gaat echt heel veel keren af alleen al door de wind en zelf zitten ze in de tuin er naast.

Ik zou graag het kranten artikel willen overhandigen aan de buren. als jij weet waar ik deze kan vinden of dat je voor me hebt graag.

Lees graag van je

MvG

wo, 21/08/2013 - 15:03
GreenConnection
Onderwerp gesloten