Bruin worden van Leylandis haag

5 berichten / 0 nieuw
Laatste bericht
#1 do, 22/02/2007 - 18:09
Anoniem (anoniem geplaatst)

Bruin worden van Leylandis haag

Al enige jaren vertoont mijn Leylandis haag bruine plekken. Deze worden jaarlijks groter en hebben al geresulteerd in drie dode planten.

Ik mest ieder jaar met koemestkorrels en geef bij droogte in de zomer redelijk wat extra water.

De grond is kleigrond, oude wei, echter vroeger liep hieronder een sloot, waardoor de grond steeds verzakt. De haag staat vrij open voor zon en wind, deels in schaduw tegen plantsoen met struiken.

Een tuincentrum kon me geen antwoord geven.
Heeft iemand hier ervaring mee?

vr, 23/02/2007 - 12:00
Anoniem (anoniem geplaatst)

Neem op de plaats des onheils, dus waar de struiken doodgegaan zijn, een diep grondmonster met een grondboor en controleer de grond die je er uit haalt van boven naar beneden op Engerlingen.

Ik heb die krengen ook al een beukenhaag zien opeten.

Ruud

do, 24/05/2007 - 18:12
Anoniem (anoniem geplaatst)

Geen koemest gebruiken is kalkrijk ,juist dit is niet wat een conifeer wil. Conifeer is zuurminnend magnesium mest is beter aan te raden en een goede vracht tuinturf. sucses

di, 19/06/2007 - 23:20
Anoniem (anoniem geplaatst)

Ik heb een gelijkaardig probleem . Sinds vorig jaar zijn reeds vijf
naast elkaar staande bomen (hoogte ongev 3 m) volledig bruin geworden en afgestorven.Wie kan mij een tip geven wat de oorzaak
kan zijn en welke remedies kunnen er getroffen worden om de resterende planten te beschermem ? Het betreft een Leylandis haag
van 32 m lengte

wo, 05/09/2007 - 12:45
Anoniem (anoniem geplaatst)

Waarschijnlijk gaat het hier om de "takluis":Ondanks hun grootte van 3 - 4 mm, zijn deze
peervormige luizen heel moeilijk waar te nemen
door hun grijsachtig bruine camouflagekleur.
Ze zijn terug te vinden op de naakte takken binnenin
de haag (dus niet op de buitenste groene
twijgen). Hun aantal is beperkt tot slechts enkele
individuen per tak. Het aantal staat nochtans
niet in verhouding met de schade die ze kunnen
veroorzaken. Ze zuigen immers plantensappen
rechtstreeks uit de neerwaartse sapstroom
(floeëm). Door deze ernstige zuigschade vergelen
de twijgen, die vervolgens bruin worden en
verdrogen. Heel typisch is ook de zwarte aanslag
op de takjes in de haag, veroorzaakt door roetdauwschimmels.
Op termijn krijgt men een haag
met her en der dode plekken van afgestorven
twijgen. Vooral bij leylandii-hagen van 8 jaar en
meer kan men dit beeld regelmatig waarnemen.
De aantasting van takluizen wordt vaak ten onrechte
verward met schade veroorzaakt door de
coniferenspintmijt, die eerder een plaag is van
Pinusinfo-icon en Piceainfo-icon en waar Formusect (20 ml/1,5
l water) of Masaï® 20 WP (5 g/10 liter water)
een oplossing kunnen bieden.
De bestrijding van takluizen gebeurt het best
vanaf april tot eind september met een mengsel
van twee insecticiden: 15 ml Okapi® en 2,5 g
Gazelle® in 10 liter water (+ een weinig bruine
zeep als uitvloeier). Takken en twijgjes binnenin
de haag proberen goed te bevochtigen, zodat
de plaatsen waar de takluizen zich ophouden
geraakt worden.
Tijdens de rustperiode van de cipressen (in de
winter, na strenge vorst, vanaf december tot eind
januari) is een behandeling met de minerale olie
Sun spray 7 E aan te raden om de wintereitjes
zoveel mogelijk te vernietigen. Ook bij deze bespuiting
zorgen voor een zeer goede bevochtiging
van de twijgen. De beste werking is te verwachten
bij dagtemperaturen van ongeveer 7°C en
tijdens de volledige winterrust van de cipressen.
Niet spuiten bij vriesweer of als er vorst wordt
verwacht onmiddellijk na de bespuiting.
Takluizen
Cinara spp.
HAGENSPECIAL hagenspecial
9
Cupressocyparisinfo-icon x leylandii
Chamaecyparisinfo-icon

Luk.

Onderwerp gesloten