Schade door boomwortels buren

15 berichten / 0 nieuw
Laatste bericht
#1 za, 15/07/2006 - 22:11
Anoniem (anoniem geplaatst)

Schade door boomwortels buren

Vraag namens een kennis:

Mijn buren hebben een grote boom in de tuin. De boomwortels zijn onder de schutting door in mijn tuin gegroeid. Als gevolg daarvan komen de klinkers van mijn tuinpad omhoog en is mijn gazon beschadigd.

Ik wil e.e.a. natuurlijk graag laten repareren, maar niet voor de kosten opdraaien. Kan ik de buren aansprakelijk stellen voor de opgetreden schade? Als ze daar niet op ingaan, welke vervolgstappen kan ik dan ondernemen?

Ik zou het helemaal fijn vinden als je in je reactie kunt verwijzen naar de bron (instanties, wetboek, etc.).

Dank, Peter

zo, 16/07/2006 - 01:00
Anoniem (anoniem geplaatst)

Zie BW 5, Titel 4, Art. 44, lid 2:

"Degene op wiens erf wortels van een ander erf doorschieten, mag deze voor zover ze doorgeschoten zijn weghakken en zich toeëigenen."

zo, 16/07/2006 - 01:10
Anoniem (anoniem geplaatst)

En uit de vraagbaak van de Bomenstichting:

"Welke regels gelden er voor overhangende takken en doorgeschoten wortels?

•Voor de kap van wortels is een schriftelijke aanmaning niet nodig."

Over schadevergoeding in dit geval kan ik helaas niets voor je vinden!

Ik heb nog wat vragen voor u:

Hoe ver staat de boom uit de erfgrens?
Hoe oud is de boom? Is het een monument?
Wie is de eigenaar van de boom? Particulier of gemeente?
Wie woonden er eerder; de buren of u?

zo, 16/07/2006 - 16:58
Anoniem (anoniem geplaatst)

Hallo Anoniem, dank voor je eerste reactie.

De antwoorden op je vragen:

Hoe ver staat de boom uit de erfgrens?
>>> De boom staat 1 meter van de erfafscheiding (schutting)
Hoe oud is de boom? Is het een monument?
>>> De boom is ca. 25 a 30 jaar oud, is geen monument.
Wie is de eigenaar van de boom? Particulier of gemeente?
>>> De eigenaar is een particulier.
Wie woonden er eerder; de buren of u?
>>> Wij zijn er tegelijkertijd (binnen een maand) gaan wonen.

Ben benieuwd naar je vervolgreactie, groet,
Peter

ma, 17/07/2006 - 12:47
Anoniem (anoniem geplaatst)

Hoi Peter,

De vorige 2 berichten waren ook van mij, maar was kennelijk niet ingelogd!
Heb nog iets voor je gevonden over verjaring (maar dat gaat meer om het rooien van een boom) en iets over wortelkap (tussen de uitroeptekens).

"Indien bij u al een boom minder dan 2 meter vanaf de gemeenschappelijke perceelsgrens geplant staat kunnen uw buren u verplichten tot rooien. Doet u dit niet, kunnen ze zelf overgaan tot rooien. Zij moeten dat dan altijd schriftelijk mededelen.

U kunt rooien voorkomen :

als kunt bewijzen dat de boom ouder is dan 20 jaar. Er is dan sprake van een "erfdienstbaarheid door verjaring". De verjaringstermijn is in principe twintig jaar vanaf het planten van de boom. Daarbij is het niet van belang of het nog steeds om dezelfde buren gaat. In uitzonderlijke gevallen kan de verjaringstermijn tien of dertig jaar zijn, met name als er afspraken op papier zijn gezet. ;
als u een, bij de koop verkregen, schriftelijke overeenkomst met de buren hebt, waarin zij toestemming verlenen;
als u kunt bewijzen dat de grond van u en de buren vroeger aan dezelfde eigenaar toebehoorden.

De eigenaar is ondanks het verwijderingsrecht verplicht voor de boom een kapvergunning aan te vragen bij de gemeente. De gemeente kan deze kapvergunning weigeren.

Wanneer beplanting van uw buren over de perceelgrens hangt mag u de overhangende takken wegsnijden. Ook dit moet u eerst schriftelijk mededelen. Let wel: begin pas met snoeien wanneer u de buurman een redelijke termijn (bijvoorbeeld zes weken) gegund heeft om de snoei uit te voeren. Zonder overleg overhangende takken verwijderen, is dus niet toegestaan.

! Voor wortelkap behoeft u de buurman niet vooraf schriftelijk aan te manen, al is het natuurlijk wel zorgvuldiger. !

Het volgende dient u wel in acht te nemen.

Snoeirecht betekent niet dat alle takken die overhangen tot de erfgrens kunnen worden teruggesnoeid. De buurman moet zijn snoeirecht in redelijkheid gebruiken. Het snoeirecht is bedoeld om enkele takken of wortels te verwijderen, dus niet om zo rigoureus te snoeien dat het voortbestaan van de boom in gevaar komt.

! Een halvering van kroon of wortelstelsel kan het leven van een boom bedreigen en dit zal als misbruik van (snoei)recht worden aangemerkt. Bovendien zal dan sprake zijn van strafbaar handelen, omdat rigoureus snoeien gezien wordt als vellen zonder kapvergunning. !

Het voornoemde snoeirecht geldt alleen voor overhangende takken en niet voor het in hoogte terugnemen van een boom. Er geldt in de meeste gevallen geen maximale hoogte voor bomen.
In sommige gevallen vervalt het snoeirecht van uw buurman. Bij bomen die meer dan twintig jaar geleden geplant zijn, kan sprake zijn van een "erfdienstbaarheid tot het mogen hebben en houden van de overhangende takken aldaar".
Indien de overhangende takken deel uitmaken van openbaar groen, dient de groendienst van de gemeente te worden ingeschakeld. Deze beoordeelt of er feitelijk sprake is van overlast en snoeien noodzakelijk is."

Succes en hou je me op de hoogte?

ma, 24/07/2006 - 23:12
Anoniem (anoniem geplaatst)

Hoe staat het er nou mee?

Vind het altijd wel prettig als je iemand een handreiking doet er dan nog eens wat van hoort!

di, 25/07/2006 - 01:55
Anoniem (anoniem geplaatst)

Hallo Nootje,

Vakantie hè, dan gaat alles in een langzamer t...e...m...po.....
In ieder geval bedankt voor al je reacties, ik probeer nu nog iets te vinden over een eventuele schadevergoeding.

Groet, Peter

di, 25/07/2006 - 12:59
Anoniem (anoniem geplaatst)

Heb daarover helaas niks voor je kunnen vinden!

Wat vindt de buurman ervan?
Is hij meewerkend, vriendelijk?
Had jij dit zelf kunnen voorkomen?

Nee? Dan kostenraming maken en naar buurman sturen?
Eea wellicht na overleg jurist/bureau voor rechtshulp?
Wellicht kan je hem aanspreken op zijn WA-verzekering?

Je weet nu iig wat je met die wortels kan doen!

Suc6!

ma, 07/08/2006 - 15:05
Anoniem (anoniem geplaatst)

En? Weet je al wat je eraan gaat doen Peter? Ik ben benieuwd!

ma, 07/08/2006 - 16:48
Anoniem (anoniem geplaatst)

de Gemeente heeft bij ons 2 grote acacia's te dicht bij de grens
(ik geloof alleen 1 meter) ; overal vinden wij in ons tuin sheutjes
tot aan de voordeur van de garage, langs de muren van het huis, in
het gazon enz.enz.;

Ik heb vandaag gehoord dat de Gemeente is niet verplicht de
schade aan muren, riolering enz. te betalen; beter de bomen
kunnen niet zomaar gerooid worden !

de riolering lijkt problemen te leveren de laatste tijd, ons toilet
ook...

wie kan mij helpen ?

di, 08/08/2006 - 02:38
Anoniem (anoniem geplaatst)

Ik weet niet wie je dat heeft verteld Anoniem, maar mijn ouders hebben 3 berken van de gemeente op minder dan een meter van hun grond staan en die worden dus wel gerooid. Ze veroorzaken niet alleen overlast, maar met de vele sneeuw deze winter vielen er hele takken af. Brief naar de gemeente en nu worden ze gerooid.

wo, 13/09/2006 - 01:34
Anoniem (anoniem geplaatst)

En Peter, hoe zijn je vorderingen?

ma, 23/10/2006 - 20:50
Anoniem (anoniem geplaatst)

Wij hebben een misschien vergelijkbaar probleem en ik ben benieuwd wat we hieraan kunnen doen. Wij hebben een 30 jaar oude berk in de voortuin staan en onze buren hebben, zo is vandaag gebleken, problemen met hun toilet doordat de wortels van onze boom zijn doorgedrongen in de afvoerbuis. Dat dit de oorzaak was bleek trouwens pas toen zij dit lieten herstellen. De boomwortels en haarvaten (?) waren helemaal tot in de buis doorgegroeid. Ik zou graag willen weten of wij via onze aansprakelijkheidsverzekering de kosten voor onze buren kunnen terugkrijgen, dus m.a.w. of zij ons aansprakelijk kunnen stellen voor het herstel van de schade. Kan iemand mij vertellen of dit mogelijk is?
alvast bedankt,

ma, 23/10/2006 - 20:57
JP.Bosch

Hallo Brinkie,
Je zou je verzekeringspolis eens moeten nakijken om te zien voor welk soort schade tov derden je verzekerd bent.Het is wel een feit dat jouw buurman je kan aansprakelijk stellen voor de schade door jouw boom veroorzaakt.
Groetjes JP

di, 24/10/2006 - 17:25
Anoniem (anoniem geplaatst)

Beste JP,
In de verzekeringspolis kon ik niets vinden hierover. Overigens vond ik op de site van https://tinyurl.com/y4t2shbu een verwijzing naar een juriische uitspraak waarin staat dat je als eigenaar van de boom die schade veroorzaakt juist niet aansprakelijk gesteld kunt worden. De benadeelde buren zijn verplicht om zelf in de gaten te houden of er wortels te ver doorgroeien (vind ik wel ver gaan, maar ja, zo staat het er) . Ze mogen wel wortels afkappen die op hun terrein komen en jou sommeren de boom te kappen. Een beroep op de aansprakelijkheidsverzekering is dus niet mogelijk, zo lees ik het. Neemt niet weg dat ik me moreel verplicht voel bij te dragen aan de door de buren geleden schade. Goede verhoudingen zijn mijns inziens belangrijker dan juridische rechten of plichten.
groet
brinkie

Onderwerp gesloten
Stel een tuinvraag