Onkruid namen en foto's

Heeft u last van onkruid in uw tuin of gazon en wilt u weten om werk onkruid het gaat, dan is de kans groot dan de naam van het onkruid dat u zoekt in het onderstaande overzicht staat vermeld.
Heeft u aanvullingen op dit overzicht dan kunt u deze doorgeven via het commentaar formulier onder dit bericht.

Staat de onkruid die u zoekt niet in dit overzicht, dan helpen de bezoekers van groeninfo.com u graag bij het identificeren van uw onkruid. Plaats u vraag en foto op ons tuinforum en ontvang binnen enkele uren een antwoord op uw vraag.

NL Naam Latijnse naam Omschrijving  
duizendblad Achillea millefolium Duizendblad komt vooral op droge en onvruchtbare plaatsen op zandige gronden waar het zich ontwikkeld met ondergrondse uitlopers. Bloemen wit, soms met gele meeldraden. Bloei juni-oktober. Komt voor op de droogste en onvruchtbaarste delen in het gazon.

duizendblad.jpg

kruipend zennegroen Ajuga reptans Vormt ver kruipende uitlopers. Komt voor op betere gronden die rijk zijn aan voedingsstoffen. Bloemen blauw, april-augustus. Stengel met meestal 2 behaarde en 2 kale zijden.

kruipend_zenegroen.jpg

madeliefje Bellis perennis De bladeren groeien dicht tegen het oppervlak, als een rozet, alwaar ze de grassen verstikken. Een enkel exemplaar is nog mogelijks uit het gazon te steken. Maar al spoedig vormen ze grote, dichte pollen. Ze verstikken vooral de fijnere grasstengels, met grovere grassen hebben ze meer moeite. Bloemen wit met een geel hartje, ´t wit van onderen rood, soms ook van boven iets rood. Bloeit vaak het ganse jaar door, ook onder de sneeuw. Vaak met veel kransen van straalbloempjes. Na een chemische bestrijding blijven grote, kale plekken achter die dienen heringezaaid te worden.

madeliefje.jpg

herderstasje Capsella bursa-pastoris Komt vooral massaal voor in pas aangelegde gazons. De jonge grassen worden er zeer snel door bedekt en de plantjes gaan snel bloeien en zaad vormen. Kenbaar aan de 3-hoekige vruchtjes. Is zeer veranderlijk in vorm. Bloeit het hele jaar door. Een van de algemeenste voorkomende onkruiden.

herderstasje.jpg

hoornbloem Cerastium holosteoides Hoornbloem is een meester in het woekeren. Groeit op iedere grond maar vooral op kalkhoudende droge gronden. De dunne, dicht bebladerde stengels overwoekeren de grassen. Uitwieden is zo goed als onmogelijk. Altijd blijft er wel iets van de hoornbloem achter. In een mum van tijd nemen ze het terrein opnieuw in hun bezit.

hoornbloem.jpg

hondsdraf Glechoma hederaceae Hondsdraf vormt kruipende stengels, aan de knopen wortelend. De bloeiende takken staan meestal recht omhoog met paarsblauwe bloemen van maart tot juni. Groeit op plaatsen met halfschaduw en voedzame bodem. De plant verspreid een duidelijke geur.

hondsdraf.jpg

muizenoor Hieracium pilosella Groeit voornamelijk op de droogste en armste plaatsen in het gazon waar door armoede bijna niks meer kan groeien. Muizenoor is een pioniersplant die zelfs op hopen steen groeien en heeft zijn naam te danken aan de zachte, viltige beharing van bladeren en stengels.

muizenoor.jpg

biggekruid Hypochaeris radicata Is weinig voorkomend. De bloemen lijken op die van de paardenbloem, goudgeel en van achteren meestal dof lichtblauw of gestreept. Bloei juli-oktober. Tot 50 cm hoog.

biggekruid.jpg

kleine klaver Trifolium dubium Is 1-jarig en houdt van een droge standplaats. Heeft kleine hoofdjes met een 10-15 tal bloempjes van 3 mm lengte.

kleine-klaver.jpg

hopklaver Medicago lupulina Verspreid zich vanuit een centraal punt met dunne, taaie stengels. Verspreid zich over grote oppervlakten waardoor hij met hele bossen uit een gazon kan getrokken worden. De grassen verstikken onder de stengels.

hopklaver.jpg

witte klaver Trifolium repens Meest voorkomende klaversoort in gazons met kruipende stengels. Witte en geurende bloemhoofden die bijen aantrekken. Bloemen mei-oktober, eerst wit, zelden roze, later neergeslagen en groen-bruin. Woekerend, groeit vooral op een kalkrijke grond.

witte-klaver.jpg

smalle weegbree Plantago lanceolata De aar is bijna onbehaard van april tot oktober. De planten hebben een dikke wortelstok, dikwijls met korte uitlopers waarop zich nieuwe rozetten vormen. Sterke, platte, vastgespijkerde schijf. Ook stengels en bloemen worden moeilijk door de maaier afgemaaid. Zeer goed bestand tegen intensieve betreding. Gemakkelijk chemisch te bestrijden, door de vele bladmassa nemen ze veel product op. Ook de rozetten uitsteken behoort tot de mogelijkheden. Doe dit zorgvuldig genoeg, achtergebleven wortels lopen opnieuw uit.

smalle-weegbree.jpg

brede of grote weegbree Plantago major De bladeren zijn duidelijk gesteeld, soms bijna even breed als lang, al dan niet behaard. Aren zeer lang, dikwijls 10 cm of meer van juni tot de herfst. Grote weegbree is door de Europeanen over de gehele wereld verspreid en wordt daarom ook wel eens ´voetspoor van de blanke´ genaamd. Sterke, platte, vastgespijkerde schijf. Ook stengels en bloemen worden moeilijk door de maaier afgemaaid. Zeer goed bestand tegen intensieve betreding. Gemakkelijk chemisch te bestrijden, door de vele bladmassa nemen ze veel product op. Ook de rozetten uitsteken behoort tot de mogelijkheden. Doe dit zorgvuldig genoeg, achtergebleven wortels lopen opnieuw uit. Het aller-gemeenste onkruid.

brede-grote-weegbree.jpg

ruige 
weegbree
Plantago media De bladeren zijn kort gesteeld, ongeveer half zo breed als lang en behaard. Meeldraden met lichtpaarse tot roodachtige helmdraden. Bloemen iets ruikend, mei-september. Ze worden iets meer door insecten bezocht dan die van de andere weegbree soorten. Sterke, platte, vastgespijkerde schijf. Ook stengels en bloemen worden moeilijk door de maaier afgemaaid. Zeer goed bestand tegen intensieve betreding. Gemakkelijk chemisch te bestrijden, door de vele bladmassa nemen ze veel product op. Ook de rozetten uitsteken behoort tot de mogelijkheden. Doe dit zorgvuldig genoeg, achtergebleven wortels lopen opnieuw uit. Houd van vochtige gronden.

ruige-weegbree.jpg

varkensgras Polygonum aviculare Eenjarig onkruid dat vooral voorkomt op plaatsen waar veel gelopen wordt en op dichtgetrapte gronden. Verspreid zich vnl. door zaadvorming. Kleine, smalle bladeren, meestal met liggende stengels. Bloei juli-herfst.

varkensgras.jpg

zilverschoon Potentilla anserina Ganzerik die moeilijk te bestrijden is. Door zijn uitlopers verspreid het zich zeer snel en is goed bestand tegen betreden. Verdraagt als geen andere plant bijvoorbeeld het regelmatige gepluk en gewaggel van ganzen. Groeit zowel op droge als natte gronden. De zilverkleurige bladeren zien we liever niet in een gazon. Zilverschoon is weinig gevoelig voor de chemische bestrijding en is ook moeilijk uit te steken. De bestrijding is dus moeilijk. zilverschoon.jpg
brunel Prunella vulgaris Zeer moeilijk te bestrijden. Komt voornamelijk op dichte, kalkhoudende gronden. Met zijn dunne rhizomen groeit hij tussen het gras waar ook talrijke kleine jonge plantjes zich tussen de grassen gaan vestigen. Het vraagt veel geduld om brunel uit te roeien.

brunel.jpg

scherpe boterbloem Ranunculus acer De onderste bladeren zijn diep ingesneden. Bloeit van mei tot de herfst. Komt ook algemeen voor in weiden en langs wegen.

scherpe-boterbloem.jpg

knol
boterbloem
Ranunculus bulbosus De stengel is aan de voet verdikt. Goudgele bloemkroon. Gladde vruchtjes. Woekert minder. Komt vooral voor op droge, kalkhoudende gronden, op zandgronden en langs dijken en wegen. Bloei van mei tot juni.

knol-boterbloem.jpg

kruipende boterbloem Ranunculus repens De plant vormt lange, kruipende uitlopers die in de grond wortelen met talrijke nieuwe plantjes die stevig in de grond vastzitten. Wordt een echte plaag. Bloeit van mei tot de herfst. In het gazon en daarbuiten is het een lastig onkruid.

kruipende-boterbloem.jpg

speenkruid Ranunculus ficaria Lijkt op de boterbloem maar vormt onder de grond langgerekte wortelknolletjes, weinig lastig. Bloeit vroeg in het voorjaar februari-maart. Reeds in juni sterven de bovengrondse delen af.

speenkruid.jpg

veldzuring Rumex acetosa Zuring met pijlvormig blad tot 60 cm hoog. Komt voor op voedzame grond, en wordt ook als groente gekweekt. Bloemen mei-juni.

veldzuring.jpg

ridderzuring Rumex obtusifolius De onderste bladeren zijn tamelijk breed en stomp. De hogere spitser. Bloei juni-juli. Vooral voorkomend op voedzame grond. Tracht te vermijden dat ridderzuring op de composthoop geraakt en daar gaat bloeien en zaad vormen, dit geeft duizenden nieuwe nakomelingen. ridderzuring.jpg
schapezuring Rumex acetosella De meeste bladeren zijn spiesvormig. Planten niet hoger dan 30 cm. Komt algemeen op arme, droge zandgronden.

schapezuring.jpg

muur of vogelmuur Stellaria media Muur is één van de meest voorkomende onkruiden. Het groeit en bloeit zo snel zodanig dat er in 1 groeiseizoen meerdere generaties ontstaan. Leeft kort maar vermeerdert zich razendsnel. Bloeit het hele jaar door. De planten zelf zijn zeer variabel in afmeting van stengels en bladeren. Muur houdt van een verse en losse grond en komt daarom weinig in gazons voor.

muur-vogelmuur.jpg

liggend vetmuur Sagina procumbens Komt overal voor maar vooral op stikstofrijke, vochtige gronden. De dichte, viltige laag is niet makkelijk te bestrijden, zelfs niet chemisch.

liggend-vetmuur.jpg

paardebloem Taraxacum officinale De paardenbloem wordt nog altijd als een onkruid gezien. Toch kan een wei vol paardenbloemen een bloemenparadijs uitstralen. In een goed verzorgde, dichte zode kan de paardenbloem zich moeilijk ontwikkelen. De zaadjes moeten bijna op een ´kale´ bodem kunnen landen om tot kieming te komen. Paardenbloemen zijn makkelijk te bestrijden. Dit kan zowel chemisch als met de hand uitsteken. Je moet er wel voor zorgen dat de vlezige wortel volledig wordt verwijderd.

paardebloem.jpg

draad
ereprijs
Veronica filiformis De draadereprijs is een super-woekeraar. Hij verstikt grote delen van het gazon en is noch door maaien, noch door wieden te vernietigen. Ook bijna alle chemische middelen werken hiertegen niet. Verspreidt zich kruipend door het gazon, vormt er zaad. De kleine, afgemaaide stukjes zullen tot plantjes uitgroeien. Bloeit met massa´s kleine, blauwe bloempjes. Bestrijding in het najaar met morfamquat aan 10g/a in 8-10 liter/a water.

draad-ereprijs.jpg

akkerdistel Cirsium arvense Algemeen voorkomende distel, een lastig stekelig onkruid dat zich vermeerdert door zaad en wortelknoppen. De Belgische wetgeving verplicht eigenaars bloeiende distels te maaien.

akkerdistel.jpg

gewone witbol Holcus lanatus Ongewenste grassoort dat relatief gemakkelijk te verwijderen is door uitsteken, dicht zodevormend. Komt vnl. voor op vochtige gronden. stengels en bladeren zacht behaard. De gewone witbol is zachter dan de zachte witbol ! Chemische bestrijding in het gazon is onmogelijk. Bloeitijd juni-augustus. gewone-witbol.jpg
zachte witbol Holcus mollis Ongewenste grassoort dat enkel kan verwijderd worden door uitsteken. Lastig onkruid door zijn dunne, kruipende wortelstok. Bij deze soort zijn de stengels en bladeren maar weinig behaard. Chemische bestrijding in het gazon is onmogelijk. Komt vnl. voor op drogere en zanderige gronden. Bloeitijd juni-augustus. zachte-witbol.jpg
straatgras Poa annua Ongewenst éénjarig grassoort dat overal groeit en bloeit. Een lastig onkruid. Chemische bestrijding in het gazon is onmogelijk. Bestrijding is wel mogelijk door bemesting en cultuurmaatregelen. straatgras.jpg
kweek Elytrigia repens Ongewenste grassoort, zeer lastig onkruid door de lange, vertakkende wortelstok. Zeer goed tegen droogte bestand. Verdwijnt uit het gazon door regelmatig maaien (na 1-2 jaar). Chemische bestrijding in het gazon is onmogelijk. kweek.jpg
Auteur: 
webmaster
Categorie: 
Plantenziektes en plagen
omhoog
9 waarderingen.
Ik vind dit een goed bericht
di, 04/12/2018 - 09:53
Annemarie-1

Reactie toevoegen

E-mail verificatie
Uw bericht wordt zonder verificatie niet getoond. Bestaande e-mailadressen van gebruikers worden niet geaccepteerd.
Er wordt een e-mail gezonden naar het e-mailadres die u hier invult. Klik op de in de e-mail vermelde verificatie link. Uw reactie zal worden gepubliceerd nadat u op de link in de e-mail heeft geklikt en daarmee de verificatie afrond.
Uw e-mailadres wordt niet openbaar en wordt alleen gebruikt voor de validatie op deze site.

Wilt u meer controle over de berichten die u toevoegt aan groeninfo.com - bijvoorbeeld geïnformeerd worden over nieuw geplaatste reacties bij uw bericht - raden wij u aan eerst een account aan te maken en in te loggen voordat u een bericht plaatst.
Account aanmaken | Inloggen

Gebruik minimaal 3 karakters voor de publicatienaam Alle berichten met bovenstaand e-mailadres worden gepubliceerd met de publicatienaam. Dit is een verplicht veld als het e-mailadres voor het eerst gebruikt. Laat leeg als u de publicatienaam wilt gebruiken welke u op een eerder moment heeft ingevoerd bij dit e-mailadres.